PolitikART

İstismar Fetih Toprak

25.04.2018
“Toprağı incitmeden salla şu küreği” demişti rahmetli babam. Ömrünün sonlarına yakın, “Benim toprağımın alındığı bir yer var” derdi; oraya gömülme arzusuna işaret ederek, fakat kendi ölebilirliğini de açıkça dile getirmeden. Elbette insan toprağının alınmış olduğu yere gömülmeli; ben bunu çok geç anladım. Yalnızca toprak incinir zannederdim. Ama ya toprağı şuradan buradan alınmış binlerce can?.. “İncire ve zeytine ant olsun, ve Sina Dağı’na ve o güvenli beldeye ant olsun ki” Zeytin bu utançtan kurtarılacaktır.

’Şark Islahat Planı’nın günümüzdeki mukallit ve musavvirleri

25.04.2018
Birinci Dünya Harbi yıllarında Alman militarizminin desteğiyle ‘habis ur’ olarak görülen Ermeni, Süryani ve Êzîdî-Kürt topluluklar soykırımlarla tasfiye edilirken; 1921’de sıra Alevi-Kürt topluluklara ve bir bütün olarak Kürtler’e gelmiştir. Nitekim, 1921 yılında Qoçgiri bölgesinde büyük bir yıkım yaşanıyor.

Kürdistan sürgünleri

25.04.2018
Kuzey Kürdistan’da ilk sürgün 1818’deki Dersim ‘Serihildan’ında uygunlandı. 1839’da patlak veren ‘Garzan İsyanı’ ile sürgün göçü ivmelenmiş, Bedirhanilerin 1843-1855 yılları arası süren başkaldırılar boyunca göçertme hızlanmıştı. Anayurtlarından koparılan Kürtler, aileleriyle birlikte Orta Anadolu kıraçlıkları, Karadeniz ve Ege’ye sürgün edildi.

Türkiye’nin tehlikeli demografik değişim oyunu

25.04.2018
Türk devleti ve AKP Alevi Kürtlerin yaşadığı bölgelerde demografik yapıyı bozmak için yine koz olarak mültecileri kullandı. 1970’lerde baba Hafız Esad döneminde Rojava bölgesindeki Arap kemerine benzer şekilde, Türkiye içerisinde de Kürtlerin ve Alevilerin çoğunlukta olduğu bölgelerde bir Arap kemeri oluşturulmak istendiği görülüyor.

Kemer ve ıslahat

25.04.2018
Bugün Efrîn’de, Sur’da, Cizre’de ve Bradost’ta yaşananlara baktığımızda, Türk devletinin 1925’ten bu yana Kürtleri Şark Islahat Planı’yla yönettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Kürdistan coğrafyasında uygulanan bu planın ‘ikizi’ ise ‘Cizîrê Mıntıkasının Etnik, Siyasi ve Sosyal Durumu’ başlıklı raporla Rojava’da devreye konuldu.

Sürgün Kürtlerinin folkloru ve tarihi dayanakları

25.04.2018
Osmanlı, Safevi ve Kürtler arasındaki çatışmalar Kürdistan bölgesindeki Kürtlerin dağılmasına yol açtı. Bir kısmı Efrîn’e, bir kısmı da 1593 yılında Horasan’a gitmek zorunda bırakıldı. Bu nedenle aynı aşirete mensup olan insanları Horasan, Dersim, Amed, Adıyaman, Maraş, Kobanê, Efrîn ve Orta Anadolu’da görmek mümkün.

Bir uygarlık masalı

25.04.2018
Kadın eksenli toplumda siyaset konuları çıkar eksenine değil, ortak fayda ilkesine dayanırdı ve siyasetin tüm aktörleri karşılıklı bir ilişki içinde özneydi. O zamanlar özne-nesne diye bir ayrım da yoktu. Animizme inanıldığı için bugüne nazaran çok daha demokratik karakterli ilişkiler sözkonusuydu.

Cemre kor ateş, Cizre kor ateş...

25.04.2018
Ayın kaçıydı, haftanın hangi günüydü umursamıyorum ama havaya cemrenin düştüğü zamanlar olduğunu biliyorum. İnsanlık dünyanın başına ne işler getirmiş, aklıma dahi getirmek istemiyorum. Ama doğanın gözlerime fısıldadığı her şey, güzelin kötüyle savaşını hatırlatıyor. Aklıma önce Cemre, sonra Cizre düşüyor.

Türkiye'de turizm krizinin seyri

09.04.2018
Türkiye'de turizm gelirlerinin ihracata oranı 1982'de yüzde 6,4 iken günümüzde yüzde 20'ler düzeyindedir. 2016'da yaşanan turizm krizi, dolayısıyla kendisini cari açıkta ciddi bir büyüme olarak gösterdi. 2015'te ve 2016'da 32 milyar Dolar düzeyinde gerçekleşen cari işlemler açığı, 2017'de yüzde 30'luk bir artışla 47 milyar Dolar’a fırladı.

Boykot politik, ahlaki ve vicdani bir eylemdir

09.04.2018
1960’lı ve 1970’li yıllarda Avrupa’da kurulan Apartheid karşıtı komiteler öncülüğünde 1974’te Güney Afrika’da üretilen ürünlere karşı boykot kampanyası başlatılır. Kampanyanın ilk ayağı olarak Hollanda’da Outspan isimli Güney Afrikalı meyve üreticisi boykot edilir. Boykotun ana pankartı: “Outspan portakallarını yemeyin / Güney Afrikalıları sıkmayın!”