Börklüce Mustafa'nın Komün'ü

Kemal Derin, "Börklüce Mustafa" romanıyla çok bilinmeyen bir tarihin kapılarını aralıyor.

28 Mart 2014 Cuma | Kültür-SanatKemal Derin, Bedreddini hareketinin önderlerinden Börklüce Mustafa'nın(Dede Sultan) isyanını, Karaburun'da kurduğu eşitlikçi düzeni ve Osmanlı ordusunun on bin yoldaşıyla birlikte Dede Sultan'ı nasıl katlettiğini "Anadolu devriminin Dede Sultan'ı Börklüce Mustafa" adlı Destek Yayınlarında çıkan romanında anlatıyor.

İsyanın öncüsü

Kemal Derin, "Börklüce Mustafa" romanıyla çok bilinmeyen bir tarihin kapılarını aralıyor. Börklüce Mustafa, Şeyh Bedreddin'in önde gelen halifesi, Türkmen Bektaşi halk önderi. 1413-1416 yıllarında Karaburun'da, toplanan fahiş vergilere ve yapılan haksızlıklara isyanın öncülüğünü yaptı.Derin, binlerce köylüyü etkileyen Börklüce Mustafa'nın, Karaburun'da kurduğu komünü anlatıyor. Ortak olarak ekip biçen köylüler, ürünleri eşit bir şekilde paylaşıyor. Kitapta, Börklüce'nin kimliklere ve inançlara eşit yaklaşımı da sık sık vurgulanıyor. Kemal Derin'in çalışması bu alanda bir ilk olma özelliğini de taşıyor.
Kemal Derin, çalışmasında şöyle diyor: "Hû! Yurt edindik, yurtluk edindik, zorbalar savruldu. Cenk ettik, cenge duçar olduk, ama ikrarımızdan dönmedik! Şeyh Bedreddin, Börklüce Mustafa, Torlak Kemal; Musa Çelebi, Çelebi Mehmet, Düzmece Mustafa; Aydın Beyi İskender… Kızılbaşları, Yahudileri, Hıristiyanlarıyla tek vücut… İsa misali çarmıha gerilen bedenler… Titanların, Mimas'ın, Narcisus'un ülkesinde halk kapılarına dayanan kara ölüme çare bulabilecek mi? Timur'un geride bıraktığı açlık… Sefalet… Roza'nın beklenmedik bir anda karşılaşıverdiği Aşir... Yeryüzünü cennet kılacak bir hülya…" Roman, bu hülyayı gerçekleştirmek için on bin yoldaşıyla yola çıkan Börklüce Mustafa'yla beraber okuru tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Kavgaya atılmak için yanıp tutuşanlar, zalime başkaldıran fedailerin hikâyesi, Ege'nin birbirinden mavi kıyılarında aşk ve ağıt.Kemal Derin, Börklüce Mustafa romanıyla Börklüce'nin kişiliğinde isyanı, isyanın arka planında yer alan ve bugüne kadar üzerinde durulmayan toplumsal yarayı ayrıntılarıyla veriyor. 

ETHA/İSTANBUL791

YENİ ÖZGÜR POLİTİKA